Pár slov…


…o mně

Odborný poradce firem v oblasti HR development (manažerské / prodejní / komunikační dovednosti). Osobní kouč (individuální seberozvoj, work-life balance, optimalizace výkonu, mezilidské vztahy, řešení klíčové situace, životní spokojenost).

Teprve úspěchy, které vychází z Vašich vlastních snů a osobních cílů, Vás naplní pocitem vítězství a spokojenosti. Vydejte se na cestu, stojí za to! Já sám jsem po zkušenostech obchodních i manažerských našel svoje poslání v rozvoji a růstu druhých. Pomáhám na cestě ke zvyšování kompetencí osobnostních i odborných, při objevování nevyužitých rezerv klienta a v mnohdy obtížných životních situacích. Mám tak možnost stát na startu cesty k opravdovému úspěchu a spokojenějšímu životu.

Hledání cest je úžasné dobrodružství.

Dosažení cíle je zaslouženou odměnou.

Ondřej Málek


Služby pro firmy

consulting │ coaching │ školení │ mentoring │ training │ supervize

↘ rozvoj manažerů, obchodníků, optimalizace firemních procesů
↘ pro zvýšení konkurenceschopnosti v dlouhodobém horizontu

Služby pro jednotlivce

poradenství │ koučink │ školení │ trénink │ facilitace │ mediace

↘ pro využití skrytého osobního potenciálu
↘ pro podporu v zásadních životních situacích
↘ pro osobní růst k úspěšnému a spokojenému životu


Zajímá Vás více o možnostech naší spolupráce?

Kontaktujte mě…


Další klíčová slova:

audit │ osobní rozvoj │ profesní rozvoj │ rozvoj lidských zdrojů │ manažerské dovednosti │ strategické plánování │ projektové řízení │ krizový management │ řízení externí / interní komunikace │ marketing │ média │ propagace │ reklama │ PR │ public relations │prezentační dovednosti │ time – management │ řízení lidských zdrojů │ vedení týmu │ mezilidská komunikace │ autorita │ asertivní jednání │ řešení konfliktů │ mezilidské vztahy │ spolupráce │ atmosféra na pracovišti │ pracovní spokojenost │ motivace │ stanovování cílů │ hodnocení │ syndrom vyhoření │work – life balance │ prodejní dovednosti │ marketingová strategie │ marketingový mix │ targeting │ positioning │ obchodní plán │ struktura obchodního jednání │ banka námitek │ argumentační portfolio │ vyjednávání │ práce s propagačními materiály │ monitoring trhu │ CRM systém │ karta zákazníka │ osobní spokojenost │ cesta ke spokojenému životu │ sladění životních rolí │ uznání │ sebeuznání │ ocenění │ sebeocenění │ smysluplné využití času │ efektivní odpočinek │ orientace na výkon │ cesta k úspěchu │ využití osobního potenciálu │ úspěšná pracovní kariéra │ sebeprosazení se │ dlouhodobé sebezacílení │ orientace na vztahy │ vztahy na pracovišti │ partnerský život │ rodinný život │ přátelství │ vztah sama k sobě │ sebeaktualizace │ sebevyjádření │ umělecká tvorba │ osobní prezentace │ hodnotové zakotvení │ stanovování životních cílů │ životní změna │ nová životní etapa │ změna životního stylu │ zdravotní změny │ obtížná životní situace │ zvládnutí životní krize